Carnete

Carnete

Carnete simple prinse cu spira

Carnete cu interior color prinse cu spira

Carnete simple prinse cu clei

Carnete cu interior color prinse cu clei

Carnete cu coperta tare prinse cu spira